Tarifat në shkollën tonë:
- Kopësht 110€/ muaj
- Parashkollor 150€/muaj
- Klasat I – IV , 2000€ (Cikli Fillor) ku përfshihen dhe transporti dhe ushqimi.
- Arsimi i Mesëm i Ulët, klasa V – IX 2000€
- Arsim i Mesëm i Ulët, Projekti Gjerman klasat V-IX 2000€
- Gjimnaz i Përgjithshëm, klasa X – XII (Arsimi i Mesëm i Lartë ) 2000€
- Projekti Gjerman, klasa X – XII (Arsimi i Mesëm i Lartë) 3000€
Ju mirëpresim!